OPŠTE

 

Dobrodošli na web sajt papian-botanica.com („Sajt“). Papian-botanica.com se odnosi na kompaniju Papian Botanica DOO, („Papian Botanica”) koja poseduje ovaj sajt i upravlja njim, sa registrovanim sedištem u: ulici Murmanska 10b, 11000 Beograd, Srbija. 

Pristupom, pretraživanjem ili korišćenjem ovog Sajta, Vi (Korisnik) potvrđujete da ste pročitali, razumeli i da ste saglasni da budete obavezani ovim Uslovima („Uslovi“ i/ili „Ugovor“) koji, zajedno sa našom Politikom zaštite privatnosti uređuju odnos između Nas (Papian Botanica) i Vas (Korisnik). Ukoliko niste saglasni sa ovim Uslovima, Vi ne smete koristiti ovaj Sajt niti mu pristupati.  U ovim Uslovima, svaki put kad upotrebimo reč „mi“, „nama“ ili „naš“ mi mislimo na kompaniju Papian Botanica.

 

Proizvodi kompanije Papian Botanica se prodaju Vama od strane sledećeg pravnog subjekta:

Papian Botanica DOO, sa registrovanim sedištem u ulici Murmanska 10b, 11000 Beograd, Srbija.

 

VAŽNO

 

OVI USLOVI SADRŽE OBAVEZUJUĆU KLAUZULU O ARBITRAŽI I ODRICANJU OD KOLEKTIVNE TUŽBE. TO UTIČE NA VAŠA PRAVA U POGLEDU SPOROVA KOJI PROIZILAZE IZ ILI SU U VEZI SA OVIM USLOVIMA, NAŠIM PROIZVODIMA, VAŠOM UPOTREBOM NAŠIH PROIZVODA, KORIŠĆENJEM NAŠEG SAJTA I NAŠOM POLITIKOM ZAŠTITE PRIVATNOSTI.

KORIŠĆENJE OVOG SAJTA

 

Vi se izjašnjavate i garantujete da imate bar 18 godina ili ako to nije slučaj da posećujete Sajt pod nadzorom roditelja ili staratelja. Uz poštovanje uslova ovog Ugovora, mi vam ovim dokumentom dajemo ograničenu, opozivu, neprenosivu i neekskluzivnu dozvolu za pristup Sajtu i njegovo korišćenje prikazujući je na vašem internet pretraživaču samo u svrhu kupovine artikala za ličnu upotrebu koji se prodaju na Sajtu, a ne za bilo kakvu komercijalnu upotrebu, niti upotrebu u ime bilo koje treće strane, osim kao što smo mi izričito dozvolili unapred. Svaka povreda ovog Ugovora će za posledicu imati trenutno oduzimanje dozvole koja je data u ovom stavu bez obaveštenja poslatog vama. Osim ukoliko nije dozvoljeno kao što je navedeno u stavu gore, vi ne možete reprodukovati, distribuirati, prikazivati, prodavati, iznajmljivati, prenositi, praviti izvedena dela iz, prevoditi, menjati, baviti se obrnutim inženjerstvom, razgrađivati, dekompilirati niti na drugi način iskorišćavati ovaj Sajt niti bilo koji njegov deo osim uz našu izričitu pismenu dozvolu. Vi ne možete, u komercijalne svrhe, koristiti bilo koju informaciju koja je pružena na Sajtu niti koristiti Sajt u korist drugog posla osim ukoliko mi to nismo izričito dozvolili unapred. Mi zadržavamo pravo da odbijemo uslugu, ugasimo naloge, i/ili otkažemo porudžbine po sopstvenom nahođenju, uključujući, bez ograničenja, slučajeve kada verujemo da je klijent svojim ponašanjem krši merodavno pravo ili je njegovo ponašanje štetno za naše interese. Vi ne smete otpremati, distribuirati, pružati, niti na drugi način objaviti putem Sajta, bilo koji Sadržaj, informaciju ili drugi materijal koji (a) krši ili povređuje autorska prava, patente, žigove, oznake usluga, poslovne tajne ili druga prava svojine bilo kog lica; (b) je klevetnički, preteći, uvredljiv, nepristojan, vulgaran, pornografski ili koji bi mogao dovesti do građanske ili krivične odgovornosti; ili (c) uključuje bilo kakve programske greške, viruse, crve, klopke, trojance ili drugi štetni programski kod ili svojstva; (d) nije tačan ili sadrži lažne izjave u vezi sa vašom upotrebom Sajta i/ili proizvoda. Sadržaj koji se pruža na ovom Sajtu služi isključivo u svrhu informisanja. Vaša je isključiva odgovornost je da se posavetujete sa licenciranim doktorom ili kvalifikovanim zdravstvenim stručnjakom u pogledu saveta, dijagnoze, i/ili lečenja bilo kog zdravstvenog stanja. Navodi ili mišljenja iskazani na ovom Sajtu, ili bilo kojim sporednim Sajtovima, su navodi ili mišljenja pojedinca i ne predstavljaju naša mišljenja, i mi ne garantujemo niti jemčimo tačnost bilo koje izjave ili objave ili sadržaja. Mi vam možemo dodeliti lozinku i identifikaciju naloga kako bismo vam omogućili da pristupite određenim delovima ovog Sajta i da ih koristite. Svaki put kad koristite lozinku ili identifikaciju, vi ćete se smatrati ovlašćenim za pristup Sajtu i njegovo korišćenje na način koji je u skladu sa uslovima ovog Ugovora, a mi nemamo nikakvu obavezu da ispitamo ovlašćenje niti izvor bilo kog pristupa Sajtu ili njegovog korišćenja. VI ĆETE BITI ISKLJUČIVO ODGOVORNI ZA SVE PRISTUPE OVOM SAJTU I ZA KORIŠĆENJE OVOG SAJTA OD STRANE BILO KOG LICA KOJE KORISTI LOZINKU ILI IDENTIFIKACIJU KOJA JE PRVOBITNO DODELJENA VAMA BILO DA STE ILI NE VI ZAISTA OVLASTILI TAKAV PRISTUP OVOM SAJTU ILI TAKVO KORIŠĆENJE OVOG SAJTA, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, SVA SAOPŠTENJA I PRENOSE I SVE OBAVEZE (UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA FINANSIJSKE OBAVEZE) KOJI SU NASTALI TOKOM TAKVOG PRISTUPA ILI KORIŠĆENJA. Vi ste isključivo odgovorni za zaštitu bezbednosti i poverljivosti lozinke i identifikacije koje su vam dodeljene. Vi ćete nas odmah obavestiti o neovlašćenom korišćenju vaše lozinke ili identifikacije ili o bilo kojoj povredi ili pretnji povredom bezbednosti ovog Sajta.

 

PROIZVODI I INFORMACIJE

 

Vaše korišćenje ovog Sajta je, u svakom trenutku, u potpunosti na Vaš sopstveni rizik. Osim u pogledu bilo kog sadržaja koji su postavili Članovi, kompanija Papian Botanica će koristiti opravdane napore da osigura da svaka informacija na ovom Sajtu bude potpuna, pouzdana i ažurirana. Bez obzira na ovo, ni Mi, ni bilo koja druga treća strana ne dajemo nikakve garancije niti jemstva u pogledu tačnosti, pravovremenosti, potpunosti, upravljanja ili podobnosti bilo koje informacije, proizvoda ili materijala koji se nalaze na ovom Sajtu. Pored toga, proizvodi na našem Sajtu možda neće biti prikazani sa tačnom cenom, tačno obeleženi ili mogu biti nedostupni. Kada naručite proizvod koji je nedostupan, mi ćemo vas kontaktirati i obavestiti da je proizvod nedostupan.  Ukoliko želite da nastavite sa kupovinom, vi prihvatate da može doći do kašnjenja pre nego što primite proizvod. Mi nismo u obavezi da dostavimo bilo koji proizvod po netačnoj nižoj ceni, ukoliko je greška u ceni očigledna i nesumnjiva i ukoliko biste je opravdano mogli prepoznati kao grešku u ceni. Vi prihvatate da bilo koja takva informacija može sadržati greške ili netačnosti i kompanija Papian Botanica izričito isključuje bilo koju odgovornost, koja bi iz toga mogla proizići. Kada se takve netačnosti ili greške pojave, Mi takvu informaciju možemo ispraviti bez ikakve odgovornosti prema Vama ili bilo kojoj trećoj strani. Kompanija Papian Botanica ne daje nikakve garancije u pogledu dostupnosti ili podobnosti proizvoda na ovom Sajtu. Vaša je odgovornost da utvrdite da li su proizvod ili usluga podobni za Vas i kompanija Papian Botanica izričito isključuje sve odgovornosti u vezi sa ovim. Kompanija Papian Botanica zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, ograniči količinu proizvoda kupljenih od strane bilo kog Korisnika putem ovog Sajta u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga. Budete svesni toga da sve fotografije naših proizvoda služe u ilustrativne svrhe i da možda ne izgledaju potpuno isto kao ono što ćete dobiti. Ukoliko nađete naš proizvod na drugom web sajtu, molimo vas da budete svesni da naš proizvod možda neće da se poklapa sa onim što vidite pošto nemamo kontrolu nad sajtovima trećih strana.

 

RECENZIJE I KOMENTARI

 

Osim ukoliko je drugačije predviđeno ovim Ugovorom ili na Sajtu, sve što priložite ili podelite na Sajtu i/ili što nam dostavite, uključujući bez ograničenja, fotografije, ideje, znanje i iskustvo, tehnike, pitanja, recenzije, komentare i predloge (zajedno pod nazivom „Prilozi“) jeste i biće tretirano kao nepoverljivo i nezaštićeno, a mi ćemo imati pravo bez plaćanja naknade, pravo širom sveta, stalno, neopozivo i prenosivo pravo da koristimo, umnožavamo, distribuiramo, prikazujemo, objavljujemo, predstavljamo, prodajemo, iznajmljujemo, prenosimo, prilagođavamo, pravimo izvedena dela iz takvih Priloga bilo kojim sredstvima i u bilo kom obliku, i da prevodimo, menjamo, vršimo obrnuto inženjerstvo, rastavljamo ili dekompiliramo takve Priloge.  Svi prilozi će automatski postati naše isključivo i ekskluzivno vlasništvo i neće vam biti vraćeni. Pored prava koja se primenjuju na bilo koji Prilog, kada objavite komentar ili recenziju na Sajtu, vi nam takođe dajete pravo da koristimo ime koje ste priložili uz recenziju, komentar ili neki drugi Sadržaj, ukoliko da ima, u vezi sa takvom recenzijom, komentarom ili drugim sadržajem. Vi izjavljujete i garantujete da posedujete ili na drugi način kontrolišete sva prava na recenzije, komentare i drugi Sadržaj koji objavljujete na ovom Sajtu i da Naše korišćenje vaših recenzija, komentara ili drugih Sadržaja neće povrediti niti prekršiti prava nijedne treće strane. Vi nećete koristiti lažnu e-mail adresu, pretvarati se da ste neko drugi ili na drugi način obmanjivati nas ili treće strane u pogledu porekla bilo kog Priloga ili Sadržaja. Mi možemo, ali nismo obavezni da uklonimo ili izmenimo bilo koji Prilog (uključujući komentare ili recenzije) iz bilo kog razloga. Budite svesni da se dostavljanjem fotografija, slika, sadržaja ili slično, vaše informacije mogu pojaviti na našem Sajtu, našim platformama na društvenim mrežama, i pomoćnim sajtovima. Mi se ne možemo smatrati odgovornim za obelodanjivanje informacija sa vaše strane i izričito se odričemo od bilo koje odgovornosti koja je povezana sa takvim obelodanjivanjem. Takođe ste saglasni da time što nam dostavljate bilo koji Sadržaj, mi nismo obavezni da vam platimo nadoknadu za to, objavimo bilo koji Sadržaj ili odgovorimo na bilo koji Sadržaj.

 

INTELEKTUALNA SVOJINA

 

Svi tekstovi, grafički elementi, ikonice dugmeta, slike, audio klipovi i softver (zajedno pod nazivom „Sadržaj“) pripadaju isključivo kompaniji Papian Botanica i njenim povezanim subjektima. Skup, raspored i sastavljanje svih Sadržaja na ovom Sajtu („Kompilacija“) pripada isključivo kompaniji Papian Botanica i njenim povezanim subjektima. Svi softveri koji se koriste na ovom Sajtu („Softver“) su vlasništvo kompanije Papian Botanica, njenih povezanih subjekata ili dobavljača Softvera. Sadržaj, Kompilacija i Softver su zaštićeni međunarodnim zakonom o autorskim pravima, žigovima i intelektualnoj svojini. Logo i dizajn kompanije Papian Botanica, i drugi logoi, slogani, trgovački nazivi ili reči predstavljaju registrovane žigove, žigove ili oznake usluga kompanije Papian Botanica, njenih povezanih subjekata, dobavljača ili trećih strana. Upotreba bilo kog našeg žiga ili oznake usluga bez naše izričite pisane saglasnosti je strogo zabranjeno. Vi ne možete da koristite naše žigove ili oznake usluga u vezi sa bilo kojim proizvodom ili uslugom na bilo koji način koji će verovatno izazvati zabunu. Vi ne možete da koristite naše žigove ili oznake usluga na bilo koji način koji nas omalovažava ili diskredituje. Vi ne možete da koristite naše žigove ili oznake usluga u meta oznakama bez naše prethodne izričite saglasnosti. Vaše kopiranje ne samo da ima potencijalni uticaj na određena autorska prava koja imamo u pogledu rasporeda naših grafičkih elemenata, teksta, podataka i slika, već takođe može da povredi i autorska prava treće strane.

 

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

 

Molimo vas da pregledate našu Politiku zaštite privatnosti, koja takođe upravlja vašom posetom ovom Sajtu i vašim korišćenjem ovog Sajta kao i kupovinom bilo kog proizvoda kompanije Papian Botanica. Naša Politika zaštite privatnosti je dostupna na adresi www.papian-botanica.com/privacy_policy

 

PRAVA SVOJINE

 

Ovaj Sajt sadrži materijale koji su u vlasništvu ili za koje licencu ima kompanija Papian Botanica. Ovi materijali uključuju, ali se ne ograničavaju na, dizajn, raspored, izgled i grafičke elemente i zaštićeni su važećim autorskim pravima, žigovima ili drugim relevantnim pravima svojine i zakonima.  Vi ne smete koristiti, reprodukovati, prodavati, davati dozvolu, prikazivati, objavljivati, prilagođavati, menjati ili na bilo koji način praviti izvedena dela iz bilo kog sadržaja ili materijala koji se nalaze na ovom Sajtu. Vi ne možete napraviti link ka ovom Sajtu sa nekog drugog web sajta ili dokumenta bez prethodne pismene saglasnosti kompanije Papian Botanica. Osim ukoliko nije drugačije dogovoreno, kompanija Papian Botanica ne polaže pravo na bilo koji sadržaj ili materijal koje Vi učinite dostupnim putem Sajta, međutim, Vi dajete kompaniji Papian Botanica trajnu, neopozivu, neraskidivu, svetsku, bez naknade i neekskluzivnu dozvolu da koristi, kopira, distribuira, javno prikazuje, menja, pravi izvedena dela iz i podlicencira takve sadržaje ili materijale ili njihov deo bez bilo kakve obaveze da vam to novčano nadoknadi ili da vas navede kao izvor. Vi nam izjavljujete, garantujete i obavezujete se da Vi imate puno pravo da date kompaniji Papian Botanica pravo da koristi takav sadržaj ili takve materijale na način koji je preciziran u ovoj Klauzuli. Kompanija Papian Botanica može, po sopstvenom nahođenju da ukloni, izmeni, ili izbriše bilo koji Sadržaj koji ste priložili.

 

ODRICANJE OD PRAVA

 

Vaše korišćenje ovog Sajta je, u svakom trenutku, na Vaš sopstveni rizik i vi preuzimate svu odgovornost u vezi sa tim. Sve informacije, sadržaj, materijali ili proizvodi koji su dostupni na ovom Sajtu ili na bilo koji način putem ovog Sajta vam se pružaju u postojećem stanju. Kompanija Papian Botanica izričito isključuje sve garancije, koje su izrečene ili koje se podrazumevaju, u meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom, uključujući ali se ne ograničavajući na one koje su u vezi sa prodajom i pogodnostima za određenu svrhu. Kompanija Papian Botanica ne garantuje da će rad ovog Sajt i usluge koje se na njemu pružaju biti neprekinuti, bez grešaka, kvarova, virusa ili drugih štetnih komponenti. S vremena na vreme ovaj Sajt može da sadrži linkove do web sajtova trećih strana. Kompanija Papian Botanica ni na koji način ne odobrava sadržaj bilo kojih takvih web sajtova niti daje bilo kakve izjave, garancije niti jemstva u vezi sa tim sajtovima i Mi izričito isključujemo bilo koju odgovornost koja može da proizilazi iz Vašeg korišćenja ili pristupa tim web sajtovima trećih strana. Kompanija Papian Botanica ne daje lekarske savete, i ništa na Sajtu ne treba da se tumači kao lekarski savet ili dijagnoza. Sajt kompanije Papian Botanica je namenjen da pruži informacije i proizvode, a vi treba da tražite savet medicinskog stručnjaka pre kupovine proizvoda kompanije Papian Botanica ili pre učešća u programu. Kompanija Papian Botanica se izričito odriče bilo koje obaveze ili odgovornosti u pogledu bilo koje štete, gubitka ili povrede koji proizilaze iz vašeg korišćenja Sajta, bilo koje kupovine ili korišćenja proizvoda kompanije Papian Botanica ili informacija, korišćenja proizvoda bilo koje treće strane koji su u vezi sa kompanijom Papian Botanica, ili gubitkom koji je posledica nemogućnosti korišćenja Sajta kompanije Papian Botanica ili njenih proizvoda. 

 

 

OBEŠTEĆENJE

 

Vi ste saglasni da branite, obeštetite i oslobodite odgovornosti kompaniju Papian Botanica, njeno matično društvo, službenike, direktore, zaposlene i zastupnike, od i u slučaju bilo kakvih odštetnih zahteva, šteta, obaveza, gubitaka, odgovornosti, troškova ili dugova i izdataka (uključujući ali se ne ograničavajući na advokatske troškove) koji proizilaze iz:

 • vašeg korišćenja Sajta kompanije Papian Botanica i pristupa istom i/ili upotrebe bilo kog našeg proizvoda;

 • svakog odštetnog zahteva ili reklamacije da je vaše korišćenje bilo kojih proizvoda kupljenih na našem Sajtu ili na Sajtu bilo koje treće strane izazvalo štetu po vas ili po treću stranu ili vašu povredu ili povredu treće strane; 

 • vašeg kršenja ovih Uslova korišćenja.

Vi ste takođe saglasni da je vaša dužnost da nas branite u slučaju takvih odštetnih zahteva i mi od vas možemo zahtevati da platite advokata (advokate) po našem izboru u takvim slučajevima. Saglasni ste da se ovo obeštećenje proširuje na zahtev da vi platite naše opravdane troškove advokata, sudske troškove i izdatke.  U slučaju odštetnog zahteva kao što je onaj opisan u ovom stavu, mi možemo odlučiti da se nagodimo sa stranom/stranama koje podnose odštetni zahtev i vi ćete biti odgovorni za naknadu štete kao da smo nastavili sa sudskim postupkom.

 

 

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

 

NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA PAPIAN BOTANICA NEĆE BITI ODGOVORNA ZA BILO KAKVU POVREDU SIGURNOSTI TRANSAKCIJE KOJU JE IZAZVALA TREĆA STRANA KOJA PROIZILAZI IZ ILI JE U VEZI SA BILO KOJIM POKUŠAJEM KUPOVINE PROIZVODA ILI ARTIKALA.

 

NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA PAPIAN BOTANICA, NAŠI SLUŽBENICI, ZASTUPNICI, ZAPOSLENI ILI OPUNOMOĆENICI NEĆE BITI ODGOVORNI NI ZA KOJU DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSEBNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU KOJA PROIZILAZI IZ ILI U VEZI SA KORIŠĆENJEM ILI NEMOGUĆNOŠĆU KORIŠĆENJA OVOG SAJTA ILI DRUGIH POVEZANIH WEB SAJTOVA KOMPANIJE PAPIAN BOTANICA UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA BILO KOJU TRANSAKCIJU U VEZI SA PROIZVODIMA, ARTIKLIMA ILI USLUGAMA, KAO I KORIŠĆENJEM BILO KOG PROIZVODA KOMAPNIJE PAPIAN BOTANICA. OVO OGRANIČENJE SE PRIMENJUJE BILO DA SE NAVODNA ODGOVORNOST ZASNIVA NA UGOVORU, PROTIVPRAVNOM POSTUPANJU, NEMARU, OBJEKTIVNOJ ODGOVORNOSTI, ILI BILO KOJOJ DRUGOJ OSNOVI, ČAK I AKO JE KOMPANIJA PAPIAN BOTANICA BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE. S OBZIROM DA NEKE SUDSKE NADLEŽNOSTI NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČENJE ILI OGRANIČENJE SLUČAJNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE, ODGOVORNOST KOMPANIJE PAPIAN BOTANICA U SLUČAJU TAKVIH SUDSKIH NADLEŽNOSTI ĆE BITI OGRANIČENA U MERI KOJA JE DOZVOLJENA ZAKONOM. U SLUČAJU DA NAM SUDSKA NADLEŽNOST NE DOZVOLJAVA DA U POTPUNOSTI OGRANIČIMO SOPSTVENU ODGOVORNOST, MAKSIMALNA ODGOVORNOST KOMPANIJE PAPIAN BOTANICA U POGLEDU ODŠTETNOG ZAHTEVA KOJI PROIZILAZI IZ ILI JE U VEZI SA OVIM SAJTOM, PROIZVODIMA, ARTIKLIMA, NEĆE PREĆI UKUPAN IZNOS NAKNADA KOJE STE VI NAMA USTVARI PLATILI TOKOM MESECA KOJI PRETHODI ČINU KOJI JE NAVODNO DOVEO DO NAŠE ODGOVORNOSTI.

 

U pogledu Sudskih nadležnosti koje nam ne dozvoljavaju da ograničimo svoju odgovornost: Bez obzira na bilo koju odredbu ovog Ugovora, ukoliko vaša sudska nadležnost ima odredbe slične odricanju ili odgovornosti koje su u suprotnosti sa gore pomenutim tada je naša odgovornost ograničena na najmanju meru koju dozvoljava zakon. Posebno, u onim sudskim nadležnostima u kojima to nije dozvoljeno mi se ne odričemo prava na odgovornost za: (a) smrt ili fizičku povredu izazvanu nemarom ili smrt ili fizičku povredu naših službenika, zaposlenih ili zastupnika; ili (b) prevarno lažno prikazivanje; ili (c) bilo koju odgovornost koju nije zakonito isključiti bilo sad ili u budućnosti.

 

 

GARANCIJE

 

OVAJ SAJT, PROIZVODI KOJI SU NA NJEMU PONUĐENI ZA PRODAJU I TRANSAKCIJE KOJE SE SPROVODE PUTEM SAJTA, PRUŽAMO MI U STANJU U KOJEM SU. MI NE DAJEMO NIKAKVE IZJAVE NITI GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, ISKAZANE ILI PODRAZUMEVANE, U POGLEDU RADA SAJTA ILI INFORMACIJA, SADRŽAJA, MATERIJALA, ILI PROIZVODA KOJI SE NALAZE NA OVOM SAJTU OSIM U SLUČAJEVIMA KOJI SU PREDVIĐENI UGOVOROM. U PUNOJ MERI DOZVOLJENOJ MERODAVNIM PRAVOM, MI SE ODRIČEMO OD ODGOVORNOSTI U POGLEDU SVIH GARANCIJA, KOJE SU IZREČENE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA GARANCIJE U VEZI SA PRODAJOM I POGODNOSTIMA ZA ODREĐENU SVRHU, U VEZI SA NEPOSTOJANJEM POVREDE, VLASNIŠTVOM, NESMETANIM POSEDOM, TAČNOŠĆU PODATAKA I INTEGRACIJOM SISTEMA. OVAJ SAJT MOŽE DA UKLJUČI NETAČNOSTI, GREŠKE ILI GREŠKE U PISANJU. NE GARANTUJEMO DA ĆE SADRŽAJ BITI NEPREKINUT ILI BEZ GREŠAKA. OVO NE UKLJUČUJE BILO KAKVE GARANCIJE KOJE NE MOGU BITI ODBAČENE U SKLADU SA MERODAVNIM ZAKONOM O ZAŠTITI POTROŠAČA.

 

 

STANDARDNI USLOVI PRODAJE

 

Prilikom poručivanja, vi morate slediti uputstva na Sajtu u vezi sa tim kako Poručiti i izmeniti vašu eventualnu porudžbinu pre nego što je podnesete na Sajtu. Bez obzira na bilo koju prethodnu cenu koju ste videli ili čuli, kada jednom izaberete Proizvod koji želite da Poručite, tada će vam biti pokazani ili rečeni (na Sajtu) troškovi koje morate da platite uključujući PDV, ukoliko je primenljivo.  Osim ukoliko nije drugačije naznačeno na Sajtu, svi troškovi su u EUR (evrima). Vi treba da platite Proizvod u celosti u vreme poručivanja tako što ćete nam dostaviti podatke sa vaše kreditne ili debitne kartice kompanije, koja izdaje kreditne ili debitne kartice a koja je za nas prihvatljiva, ili da ga platite Paypalom, što mi zahtevamo kako bismo obradili vašu Porudžbinu. Druga mogućnost je da možete platiti na bilo koji način za koji smo naveli da je za nas prihvatljiv, ali u svakom slučaju mi nećemo biti u obavezi da vam dostavimo proizvod pre nego što primimo novčana sredstva u celosti. Ukoliko se od vas traže podaci platne kartice, vi morate biti potpuno ovlašćeni da koristite tu karticu ili račun. Kartica ili račun moraju da imaju dovoljno novčanih sredstava kako bi pokrili predloženu isplatu nama. Vi se obavezujete da će svi podaci koje nam dostavite u svrhu kupovine Proizvoda od nas, biti tačni, da su kreditna ili debitna kartica, ili račun ili drugi način plaćanja koji koristite vaši i da ima dovoljno novčanih sredstava ili kreditne sposobnosti da pokriju troškove Proizvoda.  Mi zadržavamo pravo da pribavimo potvrdu o vašim pojedinostima o plaćanju pre nego što vam dostavimo Proizvod. Kada podnesete Porudžbinu na našem Sajtu, vi ste saglasni da to činite poštujući ove Uslove koji su na snazi na dan  podnošenja Porudžbine.  Vi ste odgovorni da proverite najnovije Uslove svaki put kada podnosite Porudžbinu. Vaša Porudžbina ostaje važeća kao ponuda dok mi ne izdamo Potvrdu porudžbine ili, ukoliko je ovo drugo ranije, kada primimo vaše obaveštenje kojim ukidate Porudžbinu. Mi nismo u obavezi da vam dostavimo Proizvod dok ne prihvatimo vašu Porudžbinu. Osim ukoliko nije izričito navedeno da prihvatamo vašu porudžbinu, e-mail, dopis ili drugo Potvrđivanje vaše Porudžbine sa naše strane je isključivo u svrhe informisanja i ne čini Potvrdu Porudžbine. U takvom Potvrđivanju porudžbine, mi vam možemo dodeliti referentni broj i poslati podatke o Proizvodu koji ste poručili. Mi možemo, po sopstvenom nahođenju da odbijemo da prihvatimo Porudžbinu od vas iz bilo kog razloga, uključujući nedostupnost zaliha ili možemo da vam ponudimo alternativni Proizvod (u kom slučaju možemo da zahtevamo od vas da prvo ponovo podnesete Porudžbinu). Ugovor će biti formiran i mi ćemo pravno biti obavezani da vam dostavimo Proizvod kada prihvatimo vašu Porudžbinu. Prihvatanje će se desiti kada izričito prihvatimo vašu Porudžbinu e-mailom poslatim vama, u formi dokumenta koji se zove „Potvrda Porudžbine“ navodeći da mi prihvatamo vašu Porudžbinu. Smatraće se da naša Potvrda Porudžbine stupa na snagu kada je mi otpremimo. Bez uticaja na vašu obavezu da nam ranije platite, mi vam možemo poslati fakturu u bilo kom trenutku nakon što prihvatimo vašu Porudžbinu.  Do trenutka kada prihvatimo vašu Porudžbinu, mi zadržavamo pravo da odbijemo da obradimo vašu Porudžbinu, a vi zadržavate pravo da otkažete vašu Porudžbinu. Ukoliko mi ili vi otkažemo vašu Porudžbinu pre nego što je mi prihvatimo, tada ćemo vam odmah refundirati sve isplate koje ste izvršili ili koje je izvršila kompanija koja vam je izdala kreditnu ili debitnu karticu za porudžbinu Proizvoda. Ukoliko otkrijete da ste napravili grešku sa svojom Porudžbinom nakon što ste je podneli na Sajtu, molimo vas da nas odmah kontaktirate e-mailom na adresu: support@papian-botanica.com.  Međutim, mi ne možemo da garantujemo da ćemo moći da izmenimo vašu Porudžbinu u skladu sa vašim uputstvima. Svim snagama se trudimo da osiguramo da je cena koja vam je data tačna, ali ćemo cenu vaše Porudžbine morati da potvrdimo kao deo naše procedure prihvatanja. Ukoliko se cena Porudžbine promeni pre nego što mi prihvatimo Porudžbinu mi ćemo vas kontaktirati i tražiti od vas da potvrdite da želite da nastavite sa Porudžbinom po izmenjenoj ceni. Vi samo morate nama ili našem zastupniku ili Sajtu da dostavite informacije koje su tačne i da nas ne dovedete u zabludu i morate da ažurirate informacije i obavestite nas o promenama.  U zavisnosti odakle naručujete, vi možete biti odgovorni za bilo koje dažbine koje se od vas mogu zahtevati na carini (npr. PDV, porez na uvoz) ili od strane drugih vladinih agencija vaše zemlje. Takođe je vaša odgovornost da osigurate da možete da uvezete proizvode kompanije Papian Botanica, a mi ne možemo da vratimo novac ili da zamenimo bilo koju porudžbinu koju je zadržala carina ili neka druga vladina agencija. Molimo vas da proverite vaše lokalne zahteve pre poručivanja na našem Sajtu. U zavisnosti od vaših državnih zakona, porezi mogu da budu naplaćeni za bilo koju kupovinu na našem Sajtu. Za kupovinu na koju se primenjuje porez na promet vi ćete videti obračunat porez na stranici za naplatu robe pre nego što se od vas bude tražilo da potvrdite kupovinu. U slučaju da mi ne naplatimo poreze, vi ste saglasni da ste još uvek odgovorni u pogledu bilo kojih primenljivih nacionalnih, državnih ili federalnih poreza. Iako vam mi možda nećemo naplatiti poreze, vi ste saglasni da ćete platiti bilo koji primenljivi porez ili taksu vašoj lokalnoj ili državnoj poreskoj upravi u pogledu bilo koje kupovine. Saglasni ste da mi nismo odgovorni za naplatu, prenošenje ili savetovanje o porezima, dažbinama ili drugim nametima od strane vlade u vezi sa vašom kupovinom.

 

Našu Politiku o otpremi i povraćaju novca možete naći ovde www.papian-botanica.com/shipping_refund_policy. Vaša je odgovornost da osigurate da su Proizvodi dovoljni i pogodni za vas i da ispunjavaju vaše lične potrebe. Mi ne garantujemo da će Proizvodi ispuniti vaše lične potrebe. Vi prihvatate da su Proizvodi standardni i da nisu napravljeni po meri kako bi ispunili bilo koju posebnu potrebu koju vi imate.

POŠTARINA

 

Svi proizvodi koje ste kupili na ovom Sajtu će biti poslati po prevozniku treće strane. Sva prava vlasništva nad tim proizvodima i rizik u vezi sa njima će preći na Vas nakon što kompanija Papian Botanica isporuči te proizvode prevozniku treće strane.

 

 

RASKID UGOVORA I PUNOVAŽNOST RASKIDA

 

Pored bilo kojih drugih pravnih sredstava ili pravične zaštite, mi možemo, bez prethodnog obaveštenja, odmah da raskinemo Ugovor ili da ukinemo bilo koje ili sva prava koja su vam data u skladu sa ovim Ugovorom. Nakon raskida ovog Ugovora, vi ćete odmah prestati da pristupate Sajtu i da ga koristite, a mi ćemo, pored bilo kog drugog pravnog sredstva ili pravične zaštite, odmah ukinuti sve lozinke i identifikacije naloga koji su vam dati i zabranićemo vam pristup ovom Sajtu i njegovo korišćenje u celosti ili delimično. Nijedan raskid ovog Ugovora neće uticati na određena prava i obaveze (uključujući bez ograničenja, obaveze plaćanja) ugovornih strana koje su nastale pre raskida Ugovora.

 

 

GREŠKE U KUCANJU

 

U slučaju da je proizvod naveden po netačnoj ceni ili sa netačnim informacijama usled greške u kucanju ili greške u određivanju cene ili informacija o proizvodu koje su dobijene od naših dobavljača, mi ćemo imati pravo da odbijemo ili otkažemo bilo koju porudžbinu proizvoda koji je naveden po netačnoj ceni. Mi ćemo imati pravo da odbijemo ili otkažemo bilo koju takvu porudžbinu bilo da porudžbina jeste ili nije potvrđena, a naplata izvršena preko vaše kreditne kartice. Ukoliko je naplata izvršena preko vaše kreditne kartice za kupovinu, a vaša porudžbina je otkazana, mi ćemo odmah na vaš račun vratiti naplaćen iznos.

 

 

LINKOVI

 

Ovaj Sajt može da sadrži linkove do drugih sajtova na Internetu koji su u vlasništvu i kojima upravljaju treće strane. Vi prihvatate da mi nismo odgovorni za rad takvog sajta ili sadržaj koji se na njemu nalazi. 

 

 

ŽALBE U POGLEDU AUTORSKIH PRAVA

 

Mi povredu autorskih prava shvatamo vrlo ozbiljno, pa ukoliko verujete da bilo koji Sadržaj koji se nalazi na Sajtu krši vaša prava na intelektualnu svojinu molimo vas da nas kontaktirate. Ukoliko živite u SAD ili posedujete bilo kakav materijal zaštićen autorskim pravima unutar SAD i verujete da je vaše autorsko pravo prekršeno, molimo vas da nam pošaljete poruku koja sadrži:

 • Vaše ime.

 • Ime strane čija su autorska prava prekršena, ukoliko se to ime razlikuje od vašeg.

 • Naziv i opis zaštićenog dela u vezi sa kojim su prekršena autorska prava.

 • Lokaciju kopije koja krši autorska prava na našem web sajtu.

 • Izjavu da dobronamerno verujete da korišćenje dela zaštićenog autorskim pravima opisanog gore nije ovlašćeno od strane vlasnika autorskih prava (ili treće strane koja ima zakonsko pravo da to radi u ime vlasnika autorskih prava) i da inače nije dozvoljeno zakonom.

 • Izjava pod zakletvom, pod krivičnom odgovornošću za krivokletstvo, da su informacije sadržane u ovom obaveštenju tačne i da ste vi vlasnik autorskih prava ili da imate ekskluzivno pravo po zakonu da pokrenete postupak zbog kršenja autorskih prava u pogledu njihovog korišćenja.

Vi morate potpisati ovo obaveštenje i poslati nam ga e-mailom na adresu: support@papian-botanica.com

 

 

PRAVNA SREDSTVA

 

Vi ste saglasni da bi naša pravna sredstva po zakonu za stvarnu i potencijalnu povredu ovog Ugovora bila neadekvatna i da mi treba da imamo pravo na specifično izvršenje ili sudsku nalog ili oba, pored bilo koje naplate štete koju po zakonu možemo da potražujemo, zajedno sa opravdanim troškovima u pogledu bilo koje odluke o sporu, uključujući, bez ograničenja, naknade za advokate. Nikakvo naše pravo niti pravno sredstvo neće isključivati jedno drugo, bilo po zakonu ili po pravičnosti, uključujući bez ograničenja sudski nalog za naplatu štete, naknade za advokate i troškove advokata. Nikakvi primeri našeg odricanja od prava ili pravnih sredstava u skladu sa ovim uslovima neće podrazumevati bilo kakvu obavezu kojom se odobrava bilo kakvo slično, buduće ili drugačije odricanje.

 

 

DELIMIČNA NIŠTAVNOST

 

Ukoliko se bilo koja od ovih odredaba smatra nevažećom, ništavnom, ili iz bilo kog razloga ne izvršnom, taj uslov će se smatrati delimično ništavnim i neće uticati na važenje i izvršnost bilo koje preostale odredbe.

 

 

REZULTATI

 

Svaka osoba je različita i zbog toga rezultati mogu varirati od klijenta do klijenta. Mi se nećemo smatrati odgovornim za rezultate koji su ispod očekivanja klijenata.

 

 

ODRICANJE OD KOLEKTIVNE TUŽBE

 

Vi i kompanija Papian Botanica ste saglasni da će bilo koji postupak za rešavanje spora ili pokretanje parničnog postupka u vezi sa bilo kojim sporom bilo putem suda ili arbitraže biti isključivo vođen na pojedinačnoj osnovi. Vi ste saglasni da nećete tražiti da se odlučivanje o sporu sprovede kao kolektivna tužba, zajednička tužba, grupna tužba ili privatna tužba javnog pravobranioca.

 

 

SPOROVI

 

Osim u slučaju odredbe o arbitraži navedene dole, ovaj Ugovor će se upravljati zakonima koji su na snazi u Srbiji. Smatra se da se ponuda i prihvatanje ovog ugovora dešavaju u Srbiji.

 

 

ARBITRAŽA

 

Vi i kompanija Papian Botanica ste saglasni da bilo koji spor u vezi sa Sajtom ili informacijama i bilo kojim proizvodom kupljenim preko Sajta će biti podneti na arbitražu koja se obavezuje na poverljivost i koja se zahteva prisustvo. Vi ovim dokumentom pristajete na, i odričete se svih odbrana koje se pozivaju na nepostojanje lične sudske nadležnosti i odredbe  forum non conveniens u pogledu mesta održavanja i sudske nadležnosti. Arbitraža u skladu sa ovim Ugovorom se sprovodi prema Pravilima Trgovinske arbitraže koji preovlađuju u Američkom udruženju za arbitražu. Odluka arbitra će biti konačna i obavezujuće i može biti upisana kao presuda u bilo kom nadležnom sudu. Svaka strana će biti odgovorna za sopstvene naknade za arbitre i troškove arbitraže. U punoj meri u kojoj je to dozvoljeno merodavnim pravom, nijedan arbitražni postupak u skladu sa ovim Ugovorom neće biti pridružen nekom arbitražnom postupku koji uključuje bilo koju drugu stranu koja podleže ovom Ugovoru, bilo putem kolektivne tužbe ili drugačije. Vi ste saglasni da bez obzira na bilo koji statut ili zakon, bilo koji odštetni zahtev ili osnov za podnošenje tužbe koji proizilaze iz, u vezi su sa ili su povezani sa korišćenjem Sajta ili ovog Ugovora moraju da se podnesu u roku od jedne (1) godine nakon što su se takav odštetni zahtev ili osnov za podnošenje tužbe pojavili ili će zauvek biti zabranjeno da se to uradi. U slučaju da zakon ne brani da se gore pomenuti spor reši arbitražom, vi ste saglasni da će svaka tužba biti isključivo pokrenuta u nadležnom sudu koji se nalazi u Srbiji.  Stranka za koju se ispostavi da je u pravu u slučaju takve tužbe će imati pravo na nadoknadu opravdanih naknada za advokate i troškova.

 

 

ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA


Kada posetite Sajt, ili nam pošaljete e-mail, vi komunicirate sa nama elektronskim putem. Radeći to, vi dajete saglasnost da primate dopise od nas elektronskim putem. Mi ćemo komunicirati sa vama e-mailom ili objavljujući obaveštenja na ovom Sajtu. Vi ste saglasni da ugovori, obaveštenja, obelodanjivanje i drugi dopisi koje vam dostavljamo elektronskim putem ispunjavaju svaki pravni zahtev da takva komunikacija bude u pisanom obliku. 

 

OPŠTI USLOVI

 

Mi možemo, s vremena na vreme, da modifikujemo, izmenimo, ažuriramo ili uklonimo ove Uslove. Mi ovo možemo da uradimo bez obaveštenja, i mi izričito zadržavamo pravo da promenimo ove Uslove tako da svaka promena bude punosnažna od trenutka kada je izvršena. Mi zadržavamo sva prava koja su nam data, i naše neizvršenje bilo koje odredbe ovih Uslova ili zakona ne treba da se tumači kao odustajanje od naših prava da je izvršimo. Mi možemo da ustupimo svoja prava i/ili obaveze u skladu sa ovim Uslovima bilo kojoj drugoj strani bez prethodne pismene saglasnosti. Vi ne možete ustupiti svoja prava u skladu sa ovim Ugovorom.

 

 

KONTAKT

 

Molimo vas da pošaljete sva pitanja ili komentare u vezi sa ovim Sajtom na adresu: support@papian-botanica.com

Uslovi

 • Instagram
 • Facebook Social Icon