Kompanija Papian Botanica DOO i njeni povezani subjekti („Papian Botanica”, „mi”, „nas”, „naš”) su posvećeni zaštiti vaših prava privatnosti i staranju da vaši lični podaci budu zaštićeni. Ova Politika zaštite privatnosti objašnjava naše korišćenje vaših ličnih podataka kada koristite naš web sajt („Sajt“) i/ili komunicirate sa nama putem društvenih mreža ili reklama i sadržaja na web sajtovima treće strane.

 

 

PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

 

Mi prikupljamo informacije od vas putem Sajta na nekoliko različitih načina uključujući, na primer, kada nam dostavljate svoje podatke kako biste se registrovali kao klijent na našim Sajtovima, prijavili na naše biltene, primali informacije ili elektronsku poštu, kupovali proizvod ili uslugu od nas, ostavljali komentare ili slali upite ili kontaktirali naš Tim za pružanje podrške klijentima. 

 

Posetioci Sajta: kada posetite jedan od naših Sajtova, mi prikupljamo različite vrste informacija, kao što su vrsta pretraživača, IP adresa, datum i vreme posete, prosečno vreme provedeno na Sajtu, ID cookies, hiperveze koje ste pritisnuli, i web sajtove koje ste posetili pre nego što ste stigli na naš Sajt.  Mi takođe prikupljamo informacije kao što su vaše ime i e-mail adresa kada kontaktirate naš Tim za pružanje podrške klijentima.

 

Provera Gostiju: kada pošaljete porudžbinu za robu preko jednog od naših sajtova kao gost, mi prikupljamo sledeće podatke: vaše ime, kontakt podatke, podatke o porudžbini i označene detalje plaćanja.

 

Vlasnici naloga: kada otvorite nalog kod nas i pošaljete porudžbinu za robu preko jednog od naših sajtova kao vlasnik naloga, mi prikupljamo sledeće podatke: vaše ime, kontakt podatke, lozinke, istoriju transakcija i označene detalje plaćanja.

 

Vi nam takođe možete dostaviti lične podatke na različite načine, kao što su: komunikacija sa nama preko društvenih mreža ili učešće u našim promocijama.

 

 

KORIŠĆENJE INFORMACIJA

 

U zavisnosti od načina vaše interakcije sa Sajtovima (t.j. u zavisnosti od usluga, proizvoda, funkcionalnosti koje izaberete da koristite) mi ćemo obraditi vaše lične podatke u sledeće svrhe:

 

Kada posećujete naš Sajt:

 • Da pružimo podršku i odgovorimo na vaše zahteve i upite.

 • Da personalizujemo vašu posetu našem Sajtu i da vam pomognemo dok koristite Sajtove.

 • Da poboljšamo Sajtove pomažući vam da razumete ko koristi Sajtove.

 • Zbog sprečavanja i detekcije prevare i kako bismo poštovali merodavno pravo, propise ili kodekse prakse.

 • Da vas kontaktiramo kako bismo vam rekli o proizvodima i uslugama koje vam mi nudimo kao i drugim promocijama i takmičenjima, za koje verujemo da bi vas mogli interesovati, osim ukoliko nam ne naznačite da ne želite da primate marketinške dopise ili dopise o istraživanju tržišta od nas.

 • Za reklamiranje po meri na sajtovima treće strane bilo zbog web sajtova koje posećujete ili na osnovu vaših interesovanja o kojima smo izveli zaključak na osnovu vaših informacija.

 • Mi imamo legitimni interes da odgovorimo na vaše zahteve i upite u pogledu tekuće ekonomije poslovanja.

 • Mi imamo legitimni interes da ispravno rukovodimo i upravljamo našim odnosom sa vama i da se staramo da budemo delotvorni i efikasni kao što možemo da budemo. 

 • Da poštujemo naše zakonske i regulatorne obaveze.

 • Ukoliko merodavno pravo zahteva da dobijemo vašu saglasnost pre nego što vam pošaljemo određene vrste marketinških dopisa, mi ćemo vam poslati te vrste dopisa tek nakon što dobijemo vašu saglasnost.

 • Ukoliko želite da prestanete da primate marketinške dopise ili dopise o istraživanju tržišta od nas vi možete da se odjavite preko linka na dnu datog marketinškog e- maila ili da nas kontaktirate korišćenjem kontaktnih detalja dole.

 • Mi imamo legitimni interes da sprovodimo direktni marketing.

 

Kada kod nas otvorite nalog i/ili kupite robu onlajn:

 • Da vam pružimo robu i usluge.

 • Da rukovodimo i održavamo naš odnos sa vama i za tekuće pružanje usluge klijentima.

 • Da sprovodimo ili branimo svoja prava, sami ili preko trećih strana kojima smo delegirali takve odgovornosti.

 • Da delimo podatke sa policijom, organima za sprovođenje zakona, poreskom upravom ili drugim vladinim agencijama i agencijama za sprečavanje prevarnih radnji kada imamo zakonsku obavezu, uključujući proveravanje transakcija, izveštavanje o sumnjivoj aktivnosti i poštovanje radnih i sudskih naloga.

 • Da izvestimo poresku upravu o informacijama u vezi sa porezom. 

 • Da ispitamo i rešavamo žalbe i upravljamo regulatornim pitanjima, istragama i sporovima.

 • Da pratimo elektronsku komunikaciju u svrhu istrage i sprečavanja prevarnih radnji, otkrivanja, sprečavanja i istrage kriminalnih radnji.

 • Da poštujemo bilo koje naše primenljive zakonske ili regulatorne obaveze. 

 

Vaše pravo na prigovor - Molimo imajte na umu da imate pravo na prigovor na obradu vaših ličnih podataka kada se obrada sprovodi u svrhu našeg legitimnog interesa ili direktnog marketinga.

 

Kada tražimo vaše lične podatke kako bismo poštovali pravne zahteve, vaše nepružanje ovih podataka znači da mi možda nećemo moći da vas prihvatimo kao klijenta i/ili da nećemo moći da procesuiramo vašu kupovinu. Mi ćemo vas obavestiti kada tražimo vaše podatke da li je to zakonom ili ugovorom propisan zahtev kako biste nam dali podatke kao i o posledicama nepružanja informacija.

 

 

COOKIES / TEHNOLOGIJA ZA PRAĆENJE / DATOTEKE O POSETAMA 

 

Kao i mnogi web sajtovi, Sajt upošljava cookies i web svetionike (takođe poznate kao jasna GIF tehnologija ili „oznaka radnje“) kako bismo ubrzali vaše kretanje Sajtom, prepoznali vas i ovlašćenje vašeg pristupa i pratili vaše korišćenje Sajta. 

 

Cookies su mali delovi informacija koji se čuvaju kao tekst datoteke na vašem Internet pretraživaču na hard disku vašeg kompjutera. Većina Internet pretraživača je prvobitno podešena da prihvata cookies. Vi možete podesiti vaš pretraživač da odbije cookies sa web sajta ili da ukloni cookies sa vašeg hard diska, ali ukoliko to uradite, vi nećete moći da pristupite Sajtu ili da koristite delove Sajta. Mi moramo da koristimo cookies kako bismo vam omogućili da odaberete proizvod, stavite ih u onlajn korpu za kupovinu, i kupite te proizvode. Ukoliko ovo uradite mi vodimo evidenciju o vašoj aktivnosti pretraživanja i kupovinama. COOKIES NA SAJTU NE PRODIRU I NE MOGU DA PRODRU U HARD DISK KORISNIKA KAKO BI SAKUPILI POVERLJIVE INFORMACIJE KORISNIKA. Naši  cookies nisu „špijunski softver“.

 

Web svetionici pomažu u isporuci cookies i pomažu nam da utvrdimo da li je web stranica na Sajtu bila posećena i, ukoliko jeste, koliko puta. Na primer, svaka elektronska slika na Sajtu, kao što je oglasni baner, može da funkcioniše kao web svetionik.

 

Mi možemo da koristimo reklamne kompanije trećih strana kako bi nam pomogli da sadržaj sajta uradimo po meri korisnika ili da postavljaju oglase u naše ime. Ove kompanije mogu da uposle cookies i web svetionike da mere delotvornost reklamiranja (kao na primer koje su posećene web strane ili kupljeni proizvodi i u kojoj je to meri). Sve informacije koje treće strane prikupljaju preko cookies i web svetionika nisu povezane ni sa jednim ličnim podatkom koji mi prikupljamo.

 

 

DELJENJE INFORMACIJA

 

Mi moramo da koristimo pouzdane treće strane za pružanje usluge (npr. tehnička podrška za Sajtove, realizacija vaše porudžbine, obrada isplate, marketing, firme za analizu podataka, kompanije za iznajmljivanje prostora na mreži i usluge podrške) koje mogu da imaju pristup vašim ličnim podacima. Svim pružaocima usluga je dozvoljeno da koriste podatke samo u svrhu pružanja usluga u naše ime.

 

Mi možemo da delimo vaše lične podatke sa nadležnim organima, sudovima i telima kao odgovor na sudske naloge ili sudske pozive, regulatorne zahteve ili kao što se dozvoljava ili zahteva zakonom kada opravdano verujemo da je neophodno ili odgovarajuće istražiti, sprečiti ili preduzeti mere protiv nelegalnih aktivnosti, pretpostavljene prevare ili situacije koja uključuje potencijalne pretnje po fizičku bezbednost bilo kog lica.  

 

Mi takođe možemo obelodaniti vaše lične podatke bilo kojoj trećoj strani koja zahteva ili je zainteresovana za sticanje celokupne naše svojine ili njenog dela ili akcija ili koja nas nasleđuje u vršenju celokupnog našeg posla ili njegovog dela. 

 

 

POSVEĆENOST BEZBEDNOSTI PODATAKA

 

Kako bismo zaštitili vaše lične podatke mi preduzimamo opravdane mere opreza i sledimo najbolju industrijsku praksu kako bismo se uverili da podaci nisu neprimereno izgubljeni, zloupotrebljeni, da im nije pristupano, da nisu obelodanjeni, izmenjeni ili uništeni. Vaši lični podaci za identifikaciju se drže na sigurnom i oni su šifrovani prilikom bilo koje vrste prenosa podataka.

 

Za plaćanja koristimo ovlašćenog pružaoca platnog mrežnog prolaza. Svi detalji kreditnih kartica su šifrovani. Svi platni mrežni prolazi su u skladu sa standardima koji su utvrđeni u i kojima se upravlja u skladu sa Bezbednosnim standardima, koji predstavljaju zajednički napor robnih marki kao što su Visa, MasterCard, American Express i Discover. Zbog toga mi ne vidimo niti zadržavamo informacije u vezi sa vašom kreditnom karticom.

 

Iako koristimo standardne industrijske mere opreza kako bismo zaštitili vaše lične podatke, mi ne možemo da garantujemo potpunu bezbednost. 100% potpuna bezbednost trenutno ne postoji nigde bilo onlajn ili oflajn.

 

 

ČUVANJE INFORMACIJA

 

Mi ćemo čuvati vaše lične podatke kao neophodne za pružanje roba/usluga, u interne analitičke svrhe ili kako bi se poštovale zakonske obaveze, rešili sporovi i realizovali ugovori (npr. poravnanje). Kriterijumi koji se koriste da bi se utvrdili periodi čuvanja informacija uključuju: 

- koliko dugo su lični podaci potrebni da bi se pružila roba/usluge i da bi se poslovalo; 

- vrstu prikupljenih ličnih podataka; i 

- da li podležemo zakonskoj, ugovornoj ili sličnoj obavezi čuvanja podataka (npr. obavezni zakoni o čuvanju podataka, naredbe vlade da se čuvaju podaci koji su važni za istragu, ili podaci koji moraju da se čuvaju u svrhu parnica ili sporova).

 

 

VAŠA PRAVA

 

Ukoliko se nalazite u Evropi i/ili UK, i određeni zahtevi su ispunjeni, vi imate pravo:

 • da tražite pristup ličnim podacima koje čuvamo o vama;

 • na ispravku vaših ličnih podataka kada su netačni, zastareli ili nepotpuni;

 • da zahtevate da izbrišemo vaše lične podatke;

 • da odustanete od bilo kojih marketinških dopisa koje vam možemo slati i da se usprotivite ukoliko koristimo / čuvamo vaše lične podatke kada nemamo legitimne razloge da to uradimo;

 • da zahtevate da ograničimo obradu vaših ličnih podataka - t.j. mi ćemo morati da osiguramo i čuvamo podatke u vašu korist ali da ih ne koristimo u drugom slučaju; 

 • da povučete svoju saglasnost u bilo kom trenutku; i

 • na prenosivost ličnih podataka - t.j. da tražite da se vama, ili trećoj strani, dostavi  kopija vaših ličnih podataka, u digitalnom formatu.

Svi takvi zahtevi treba da se upute korišćenjem kontaktnih detalja navedenih dole. Imajte na umu da ukoliko zahtevate da se vaši lični podaci izbrišu, vi možda nećete više biti u mogućnosti da pristupite Sajtovima ili da koristite određene delove Sajtova. Vi takođe možete, u bilo kom trenutku, da zahtevate izmenu ili brisanje vašeg naloga ili ličnih podataka kao što su ime, prezime, adresa, zemlja boravka i detalji platne kartice.

 

Odgovorićemo na vaš zahtev u pisanom obliku, ili usmeno ukoliko se to zahteva, što je pre moguće i u svakom slučaju u roku od jednog meseca najduže nakon prijema vašeg zahteva. U izuzetnim slučajevima, mi možemo produžiti ovaj period na dva meseca i navešćemo vam razlog za to. Mi možemo zahtevati identifikacioni dokaz kako bismo verifikovali vaš zahtev. Za više detalja u vezi sa vašim pravima, uključujući kako da ih sprovedete, molimo vas da nas kontaktirate korišćenjem kontakt detalja navedenih dole.

 

 

LINKOVI DO OSTALIH WEB SAJTOVA

 

Naši Sajtovi mogu da sadrže linkove do ostalih web sajtova kojima mi ne upravljamo niti ih kontrolišemo. Mi ne kontrolišemo takve web sajtove trećih strana niti njihovu praksu zaštite privatnosti.  Nijedan lični podatak koji odlučite da ostavite na web sajtovima trećih strana nije pokriven ovom Politikom zaštite privatnosti.

 

 

IZMENE OVE POLITIKE ZAŠTITE PRIVATNOSTI

 

Mi možemo menjati ovu Politika zaštite privatnosti s vremena na vreme. Mi ćemo vas obavestiti o bilo kojoj promeni materijala putem e-maila ili obaveštenja na našem Sajtu. Svaka promena ove Politike zaštite privatnosti stupa na snagu odmah nakon njenog objavljivanja. Ohrabrujemo vas da povremeno pregledate ovu Politiku zaštite privatnosti kako biste bili obavešteni o promenama i o tome kako mi štitimo vaše lične podatke.

 

 

MALOLETNICI

 

Morate imati 18 godina ili biti stariji kako biste koristili Sajt ili naše druge digitalne ponude. Mi ne tražimo niti svesno prikupljamo lične podatke od dece koja imaju 18 godina ili su mlađa. Ukoliko postanemo svesni da smo dobili takvu informaciju, ili bilo koju informaciju kojom se krši naša politika, mi ćemo uložiti opravdane napore da pronađemo i uklonimo te informacije iz naše evidencije.

 

 

KONTAKTIRAJTE NAS

 

Ukoliko imate pitanja u vezi sa ovom Politikom zaštite privatnosti ili korišćenja vaših ličnih podataka ili biste želeli da ostvarite svoja prava kao lica na koje se odnose podaci, molimo vas da nam pošaljete svoj zahtev e-mailom na adresu: support@papian-botanica.com

Privacy policy

 • Instagram
 • Facebook Social Icon